Tất cả
đăng kí ảo --- 8 món tinh thạch, 2...
Lớp: Đao
Rank: Rank 4
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
70,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch,...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Vĩnh Viễn
3,000,000đ
(Làng lá 1) đăng kí gmail, full hok...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
1,250,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ hokage trừ v...
Lớp: Đao
Rank: Rank 4
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Không
420,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ hokage (thấ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
1,250,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch,...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
120,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
150,000đ
Đăng kí gmail --- 6 món hokage, còn...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
340,000đ
dki max ảo, giày và quần hokage, cò...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
50,000đ
Đăng kí gmail --- 4 món hokage, còn...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
670,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ hokage
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Không
270,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,750,000đ
Đăng kí ảo --- 6 món hokage, còn lạ...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- 3 món hokage, còn lạ...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
150,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Không
3,000,000đ