Tất cả
Đăng kí ảo --- full đồ hokage trừ v...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
240,000đ
Đăng kí ảo --- 8 món hokage, còn lạ...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 4
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- 5 món hokage, còn lạ...
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
620,000đ
Đăng kí gmail --- 6 món hokage, còn...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
370,000đ
Đăng kí gmail --- 4 món hokage, còn...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Vĩnh Viễn
250,000đ
Đăng kí ảo --- 6 món hokage, còn lạ...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 2
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Không
220,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,750,000đ
Đăng kí gmail --- đồ +14 là full ho...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
5,170,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Không
2,670,000đ
Đăng kí ảo --- 4 món hokage, còn lạ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
150,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
950,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ hokage
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
870,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
700,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,840,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch,...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ hokage
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
450,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,500,000đ
đăng kí ảo --- 5 món hokage, còn lạ...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ