Tất cả
đăng ký gmail full hokage vk hn tiê...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Không
3,340,000đ