Tất cả
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
3,750,000đ
Đăng kí gmail --- 8 món hokage, 2 m...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Không
420,000đ
Đăng kí ảo
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
70,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ hokage
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Vĩnh Viễn
370,000đ
Đăng kí ảo --- 8 món tinh thạch, 2...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
99,999đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch,...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,670,000đ
Đăng kí gmail --- 7 món hokage, còn...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
450,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch,...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Không
3,250,000đ
Đăng kí gmail --- đồ +16 là full ho...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Vĩnh Viễn
5,670,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ hokage
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Không
400,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
650,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch,...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
80,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, giày...
Lớp: Đao
Rank: Rank 7
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,840,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Vĩnh Viễn
3,250,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage trừ t...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Không
250,000đ
Đăng kí gmail --- 4 món hokage, còn...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
670,000đ
Đăng kí gmail --- đồ +16 là full ho...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 8
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Vĩnh Viễn
6,000,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch,...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
120,000đ