#4616

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Đao

Rank: Rank 6

Máy chủ: KhaKotex

Thẻ: Vĩnh Viễn

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 51

Nổi bật: Đăng kí gmail --- 4 món hokage, còn lại full đồ tinh thạch ( vú khí hokage)

220,000 CARD
132,000 ATM/Ví điện tử
Nạp thẻ cào

Lớp: Đao

Rank: Rank 6

Máy chủ: KhaKotex

Thẻ: Vĩnh Viễn

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 51

Nổi bật: Đăng kí gmail --- 4 món hokage, còn lại full đồ tinh thạch ( vú khí hokage)

Tài khoản liên quan

Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
80,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch t...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
120,000đ
dki max ảo --- đủ đá vk14
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
50,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,500,000đ
Đăng kí gmail --- full đồ tinh thạc...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
80,000đ
đăng kí ảo --- 7 món tinh thạch, 3...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
99,999đ
đăng kí ảo --- 8 món tinh thạch, 2...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
70,000đ
đăng kí ảo --- 6 món tinh thạch, 4...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
70,000đ