#4614

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Kiếm

Rank: Rank 5

Máy chủ: KhaKotex

Thẻ: Vĩnh Viễn

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 49

Nổi bật: Đăng kí gmail --- full hokage

840,000 CARD
504,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Kiếm

Rank: Rank 5

Máy chủ: KhaKotex

Thẻ: Vĩnh Viễn

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 49

Nổi bật: Đăng kí gmail --- full hokage

Tài khoản liên quan

dki max ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
70,000đ
dki max ảo --- full đồ tinh thạch,...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
250,000đ
Clone làng mây
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
50,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, mở 1...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
1,920,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage trừ v...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
120,000đ
Đăng kí ảo --- 2 món hokage, còn lạ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
220,000đ
Đăng kí ảo --- giày srg, còn lại fu...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,500,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage trừ v...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
450,000đ