#4613

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Đao

Rank: Rank 5

Máy chủ: KhaKotex

Thẻ: Vĩnh Viễn

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 55

Nổi bật: Đăng kí ảo --- full đồ hokage

840,000 CARD
504,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Đao

Rank: Rank 5

Máy chủ: KhaKotex

Thẻ: Vĩnh Viễn

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 55

Nổi bật: Đăng kí ảo --- full đồ hokage

Tài khoản liên quan

Đăng kí gmail --- 3 món hokage, còn...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Không
270,000đ
Clone làng mây 2
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
50,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
1,100,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
100,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,500,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 8
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,500,000đ
Đăng kí ảo --- 3 món hokage, còn lạ...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
99,999đ
Đăng kí ảo --- 4 món hokage, còn lạ...
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
220,000đ