#4612

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 4

Máy chủ: Làng lá 1

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 49

Nổi bật: Đăng kí gmail --- full hokage trừ túi

220,000 CARD
132,000 ATM/Ví điện tử
Nạp thẻ cào

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 4

Máy chủ: Làng lá 1

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 49

Nổi bật: Đăng kí gmail --- full hokage trừ túi

Tài khoản liên quan

Đăng kí ảo --- full đồ hokage
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Không
400,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
650,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Vĩnh Viễn
3,000,000đ
Đăng kí gmail --- 4 món hokage, còn...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
670,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, mở k...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,250,000đ
Đăng kí ảo --- 9 món hokage ( có vk...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
900,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 7
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
3,000,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,170,000đ