#4608

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 6

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 53

Nổi bật: Đăng kí gmail --- full hokage trừ vũ khí

670,000 CARD
402,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 6

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 53

Nổi bật: Đăng kí gmail --- full hokage trừ vũ khí

Tài khoản liên quan

dki max ảo, 4 món hokage, còn lại f...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
150,000đ
(Làng sương mù) đăng kí gmail, full...
Lớp: Đao
Rank: Rank 7
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,170,000đ
đăng kí ảo, full đồ tinh thạch
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
100,000đ
Đăng kí ảo --- 4 món hokage
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
200,000đ
đăng kí ảo --- 6 đồ tinh thạch, 4 đ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
70,000đ
dki max ảo, 5 đồ tinh thạch, 5 đồ t...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
50,000đ
dki max ảo, 4 đồ tinh thạch, 6 món...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
50,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. 2 món ho...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ