#4414

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 5

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Vĩnh Viễn

Vũ khí: +16 max

Cấp độ: 56

Nổi bật: Đăng kí gmail --- full hokage, mở khảm

2,170,000 CARD
1,302,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 5

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Vĩnh Viễn

Vũ khí: +16 max

Cấp độ: 56

Nổi bật: Đăng kí gmail --- full hokage, mở khảm

Tài khoản liên quan

dki max ảo, 4 món hokage, còn lại f...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
150,000đ
(Làng sương mù) đăng kí gmail, full...
Lớp: Đao
Rank: Rank 7
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,000,000đ
Đăng kí ảo --- 4 món hokage
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
200,000đ
đăng kí ảo --- 6 đồ tinh thạch, 4 đ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
70,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. 2 món ho...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, mở 1...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
1,670,000đ
Đăng kí gmail --- 3 món hokage, còn...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Không
270,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,340,000đ