#4221

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Gậy

Rank: Rank 6

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Vĩnh Viễn

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 49

Nổi bật: Đăng kí gmail --- full hokage

840,000 CARD
504,000 ATM/Ví điện tử
Nạp thẻ cào

Lớp: Gậy

Rank: Rank 6

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Vĩnh Viễn

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 49

Nổi bật: Đăng kí gmail --- full hokage

Tài khoản liên quan

Đăng kí gmail --- full hokage, mở 1...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
1,670,000đ
Đăng kí gmail --- 3 món hokage, còn...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Không
270,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,340,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 8
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,170,000đ
Đăng kí ảo --- 4 món hokage, còn lạ...
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage trừ v...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
340,000đ
Đăng kí ảo --- 3 món hokage, còn lạ...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
150,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
1,000,000đ