#4192

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 5

Máy chủ: Làng KhaKotex

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 51

Nổi bật: Đăng kí ảo --- full đồ hokage trừ vũ khí

450,000 CARD
270,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 5

Máy chủ: Làng KhaKotex

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 51

Nổi bật: Đăng kí ảo --- full đồ hokage trừ vũ khí

Tài khoản liên quan

Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,250,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
900,000đ
đăng kí ảo, full đồ tinh thạch
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
70,000đ
đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,340,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
700,000đ
đăng kí ảo --- 5 món hokage, còn lạ...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
(Làng lá 1) đăng kí gmail, full hok...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Thẻ: Không
750,000đ
dki max ảo, 4 món hokage, còn lại f...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
150,000đ