#4109

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Kiếm

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng mây 2

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 51

Nổi bật: Đăng kí ảo --- 4 món hokage, còn lại full đồ tinh thạch

150,000 CARD
90,000 ATM/Ví điện tử
Nạp thẻ cào

Lớp: Kiếm

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng mây 2

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 51

Nổi bật: Đăng kí ảo --- 4 món hokage, còn lại full đồ tinh thạch

Tài khoản liên quan

Đăng kí ảo --- 5 món hokage, còn lạ...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
370,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
650,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch t...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ