#4106

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 5

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Vĩnh Viễn

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 54

Nổi bật: Đăng kí ảo --- full đồ hokage trừ vũ khí

450,000 CARD
270,000 ATM/Ví điện tử
Nạp thẻ cào

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 5

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Vĩnh Viễn

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 54

Nổi bật: Đăng kí ảo --- full đồ hokage trừ vũ khí

Tài khoản liên quan

Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ