#3712

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Đao

Rank: Rank 5

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Vĩnh Viễn

Vũ khí: +16 max

Cấp độ: 57

Nổi bật: Đăng kí ảo --- full đồ hokage

1,500,000 CARD
900,000 ATM/Ví điện tử
Nạp thẻ cào

Lớp: Đao

Rank: Rank 5

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Vĩnh Viễn

Vũ khí: +16 max

Cấp độ: 57

Nổi bật: Đăng kí ảo --- full đồ hokage

Tài khoản liên quan

Đăng ký ảo full tt
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
120,000đ
Đăng kí gmail --- 8 món hokage, 2 m...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
550,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,100,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ hokage, mở k...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,340,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- 4 món hokage, còn lạ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
150,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,590,000đ