#3707

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Gậy

Rank: Rank 5

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 49

Nổi bật: Đăng kí gmail --- full hokage

1,000,000 CARD
600,000 ATM/Ví điện tử
Nạp thẻ cào

Lớp: Gậy

Rank: Rank 5

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 49

Nổi bật: Đăng kí gmail --- full hokage

Tài khoản liên quan

Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,000,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Không
1,000,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
950,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
600,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,840,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch,...
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
100,000đ
Đăng kí gmail --- 6 món hokage, còn...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Không
400,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ hokage trừ d...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,500,000đ