#3569

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Đao

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng mây 2

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 51

Nổi bật: Đăng kí ảo --- 4 món hokage, còn lại full đồ tinh thạch

170,000 CARD
102,000 ATM/Ví điện tử
Nạp thẻ cào

Lớp: Đao

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng mây 2

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 51

Nổi bật: Đăng kí ảo --- 4 món hokage, còn lại full đồ tinh thạch

Tài khoản liên quan

Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch,...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí gmail --- đồ +14 là full ho...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Vĩnh Viễn
3,670,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
2,340,000đ
Đăng kí ảo --- 4 món hokage, còn lạ...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí gmail --- 7 món hokage, còn...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
340,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
840,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ hokage, giày...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Không
1,000,000đ