#3341

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 1

Máy chủ: Làng mây 2

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 48

Nổi bật: Clone làng mây

50,000 CARD
30,000 ATM/Ví điện tử
Nạp thẻ cào

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 1

Máy chủ: Làng mây 2

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 48

Nổi bật: Clone làng mây

Tài khoản liên quan

Đăng kí gmail --- full đồ tinh thạc...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Vĩnh Viễn
370,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ hokage trừ v...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
450,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
1,670,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
2,340,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ hokage trừ v...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Không
650,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,840,000đ
Đăng kí gmail --- 7 món hokage, còn...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
340,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
999,999đ