#3323

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng mây 2

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 46

Nổi bật: dki max ảo --- full đồ tinh thạch

70,000 CARD
42,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng mây 2

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 46

Nổi bật: dki max ảo --- full đồ tinh thạch

Tài khoản liên quan

Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
70,000đ
Đăng kí ảo --- 5 món hokage, còn lạ...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
340,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, già...
Lớp: Đao
Rank: Rank 7
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,500,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,170,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Vĩnh Viễn
999,999đ
Đăng kí gmail --- 4 món hokage, còn...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
250,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
2,840,000đ
Đăng kí ảo --- 3 món hokage, còn lạ...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ