#3158

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng mây 2

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 52

Nổi bật: dki max ảo, 4 món hokage, còn lại full đồ tinh thạch

150,000 CARD
90,000 ATM/Ví điện tử
Nạp thẻ cào

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng mây 2

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 52

Nổi bật: dki max ảo, 4 món hokage, còn lại full đồ tinh thạch

Tài khoản liên quan

Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
800,000đ
đăng kí ảo --- 5 món hokage, còn lạ...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
(Làng lá 1) đăng kí gmail, full hok...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Thẻ: Không
700,000đ
dki max ảo, 4 món hokage, còn lại f...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
150,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. 2 món ho...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí gmail --- 3 món hokage, còn...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Không
220,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 8
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,670,000đ
Đăng kí ảo --- 4 món hokage, còn lạ...
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
140,000đ