#3127

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 1

Máy chủ: Làng mây 2

Thẻ: Không

Vũ khí: +12 đến +13

Cấp độ: 43

Nổi bật: dki max ảo, giày và quần hokage, còn lại full đồ tinh thạch

40,000 CARD
24,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 1

Máy chủ: Làng mây 2

Thẻ: Không

Vũ khí: +12 đến +13

Cấp độ: 43

Nổi bật: dki max ảo, giày và quần hokage, còn lại full đồ tinh thạch

Tài khoản liên quan

Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,840,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 7
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,670,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
2,000,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,000,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Không
1,000,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
950,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
600,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,840,000đ