#3092

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Gậy

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng KhaKotex

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 52

Nổi bật: đăng kí ảo --- 5 món hokage, còn lại full đồ tinh thạch

200,000 CARD
120,000 ATM/Ví điện tử
Nạp thẻ cào

Lớp: Gậy

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng KhaKotex

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 52

Nổi bật: đăng kí ảo --- 5 món hokage, còn lại full đồ tinh thạch

Tài khoản liên quan

Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
2,000,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Vĩnh Viễn
550,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, mở 2...
Lớp: Đao
Rank: Rank 8
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
4,000,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
750,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
2,340,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,670,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, mở 1...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,550,000đ
Đăng kí gmail --- 6 món hokage, còn...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
300,000đ