#3082

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Kiếm

Rank: Rank 1

Máy chủ: KhaKotex

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 49

Nổi bật: đăng kí ảo, full đồ tinh thạch

100,000 CARD
60,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Kiếm

Rank: Rank 1

Máy chủ: KhaKotex

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 49

Nổi bật: đăng kí ảo, full đồ tinh thạch

Tài khoản liên quan

Đăng kí ảo --- giày hokage, 6 món t...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
50,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
1,170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ hokage
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,840,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, mở 2...
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,670,000đ
Đăng kí gmail --- đồ +14 là full ho...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Vĩnh Viễn
3,670,000đ
Đăng kí ảo --- 5 món hokage, còn lạ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
120,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, mở 1...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Không
800,000đ
Đăng kí ảo --- 4 món hokage, còn lạ...
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
250,000đ