#2871

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Gậy

Rank: Rank 1

Máy chủ: Làng KhaKotex

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 49

Nổi bật: đăng kí ảo --- 7 món tinh thạch, 3 món thiếu dòng

99,999 CARD
59,999 ATM/Ví điện tử

Lớp: Gậy

Rank: Rank 1

Máy chủ: Làng KhaKotex

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 49

Nổi bật: đăng kí ảo --- 7 món tinh thạch, 3 món thiếu dòng

Tài khoản liên quan

Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch,...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
200,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage trừ t...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
290,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
900,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
1,500,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ hokage
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,500,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ hokage
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Không
370,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí gmail --- 4 món hokage, còn...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
150,000đ