#2832

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 1

Máy chủ: KhaKotex

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 52

Nổi bật: Đăng kí gmail --- full đồ tinh thạch

80,000 CARD
48,000 ATM/Ví điện tử
Nạp thẻ cào

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 1

Máy chủ: KhaKotex

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 52

Nổi bật: Đăng kí gmail --- full đồ tinh thạch

Tài khoản liên quan

Đăng kí ảo --- 4 món hokage, còn lạ...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
300,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
3,100,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Vĩnh Viễn
3,000,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage trừ v...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Không
200,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,170,000đ
đăng kí ảo --- 8 món tinh thạch, 2...
Lớp: Đao
Rank: Rank 4
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
70,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ hokage trừ v...
Lớp: Đao
Rank: Rank 4
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Không
420,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
150,000đ