#2602

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 5

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 49

Nổi bật: (Làng sương mù) đăng kí ảo. full hokage

840,000 CARD
504,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 5

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 49

Nổi bật: (Làng sương mù) đăng kí ảo. full hokage

Tài khoản liên quan

Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,340,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ hokage
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Vĩnh Viễn
600,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch,...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,500,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,840,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 7
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,670,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
2,000,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,000,000đ