#2512

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Kiếm

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng KhaKotex

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 53

Nổi bật: Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch

80,000 CARD
48,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Kiếm

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng KhaKotex

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 53

Nổi bật: Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch

Tài khoản liên quan

(Kha cô tếch) đăng kí ảo. 2 món ho...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, mở 1...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
1,670,000đ
Đăng kí gmail --- 3 món hokage, còn...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng lá 2
Thẻ: Không
270,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,340,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 8
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,170,000đ
Đăng kí ảo --- 4 món hokage, còn lạ...
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage trừ v...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
340,000đ
Đăng kí ảo --- 3 món hokage, còn lạ...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
150,000đ