#2016

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 1

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Không

Vũ khí: +12 đến +13

Cấp độ: 50

Nổi bật: ( làng sương mù 1 ) Đka full tt

170,000 CARD
102,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 1

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Không

Vũ khí: +12 đến +13

Cấp độ: 50

Nổi bật: ( làng sương mù 1 ) Đka full tt

Tài khoản liên quan

Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
140,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
140,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
140,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
120,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
140,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
140,000đ