Dịch vụ nổi bật

Danh mục game

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Số tài khoản: 42,812

Đã bán: 75,240

Danh mục dịch vụ

Danh mục game random

- HƯỚNG DẪN MUA NICK TRẢ GÓP (chỉ áp dụng cho nick đăng kí gmail):

Bạn cần đưa trước ít nhất 50% giá trị nick, 50% còn lại bạn có thể trả dần trong thời hạn tối đa là 1 tháng

Khi mua trả góp, bạn sẽ nhận được tài khoản và mật khẩu game để vào chơi (KHÔNG bị tính thêm bất kỳ chi phí hay tiền lãi gì cả)

Sau khi bạn đã thanh toán đủ 100% giá trị nick, admin sẽ hỗ trợ đổi thông tin nick cho bạn.

THÔNG BÁO