Tất cả
(Hiền Sâu Kiu) đăng kí ảo, 6 món ti...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
120,000đ
(làng sương mù 1 )dki ao, full hoka...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
120,000đ
(Làng Sương Mù 1)dki max ảo , 4 món...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
400,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí ảo, 6 món ho...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
400,000đ
(làng lá 2 ) dki ao, 4 món hoakge,...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 4
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
400,000đ
(làng sương mù 1 )dki gmail. full h...
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,840,000đ
(Làng sương mù 1) Đăng kí Gmail, fu...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
750,000đ
(làng lá 1 ) dki ảo, 4 món hkg, còn...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
100,000đ
(hiền so kiu) dki ao, full tinh thạ...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 4
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
150,000đ
(Kha cố tếch ) dki ảo, full đò tinh...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
70,000đ
(làng sương mù 1 )dki ao, full tinh...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
170,000đ
(Làng Sương Mù 1)dki max ảo , full...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
100,000đ
(Làng Sương Mù 6) Đki ảo, full hkg...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
120,000đ
(Làng Sương Mù 1)dki max ảo , k có...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
100,000đ
(Hiền Sâu Kiu) đăng kí ảo, full đồ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
100,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí ảo, 4 món trá...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
70,000đ