Tất cả
(làng cát) dki ảo. full đồ tinh thạ...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
99,999đ
(Kha cô tếch) đăng kí gmai, full đ...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
(Làng mây) dki max ảo, full đồ tinh...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
90,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
140,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, 8 món tin...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
200,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
140,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, 3 món hok...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
290,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
140,000đ
dki max ảo, 5 món hokage, còn lại f...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
500,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
140,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
140,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
200,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, 5 món hok...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 4
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
250,000đ
Clone sv KhaCoTech
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
150,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
120,000đ
(Làng lá 1) đăng kí gmail, full hok...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
1,450,000đ
(Làng sương mù) đăng kí ảo, 2 món h...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
99,999đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
170,000đ
(Làng mây) dki gmail , 8 món hokage...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
1,840,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
140,000đ