Tất cả
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
140,000đ
(Làng mây) dki max ảo, full đồ tinh...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
100,000đ
(Làng lá 1) đăng kí gmail, full hok...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,840,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
100,000đ
(Làng sương mù) đăng kí ảo, full ho...
Lớp: Đao
Rank: Rank 4
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
270,000đ
(Làng mây) dki gmail , 7 món hokage...
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
150,000đ
(Làng lá 2) đăng kí gmail, full hok...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,000,000đ
(Làng sương mù) đăng kí ảo, 8 món h...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 4
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
250,000đ
(làng cát) dki ảo, 4 món hokage , c...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
340,000đ
(Làng sương mù) đăng kí ảo, 4 món h...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
90,000đ
(Làng sương mù) đăng kí ảo, full ho...
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
150,000đ
(hiền so kiu) đăng kí gmail, full h...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,340,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, găng tay...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
140,000đ
(Làng sương mù) đăng kí ảo, 4 món h...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 4
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
400,000đ
(Làng sương mù) đăng kí ảo, 7 món h...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
450,000đ
(Làng sương mù) đăng kí gmail, full...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
600,000đ
(Làng sương mù) đăng kí ảo, 4 món h...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
250,000đ
( làng sương mù 1 ) Đka full tt
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
170,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí gmail.. full...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ