Tất cả
(hiền sokiu ) dki ảo, 9 món tinh th...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
70,000đ
(làng sương mù 1 )dki ảo. full hoka...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
120,000đ
(làng lá 4 ) dki gmail, full hokage
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Vĩnh Viễn
750,000đ
(làng sương mù 1 )dki gmail. full h...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
700,000đ
(Kha cố tếch ) dki ảo, 4 món hkg, c...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
370,000đ
(Kha cố tếch ) dki ảo,4m hokage, cò...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
370,000đ
(làng lá 1 ) dki ảo,. full tinh thạ...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 2
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
120,000đ
(làng cát 5 ) dki ảo, 2 món hokage
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
200,000đ
(làng sương mù 1 )dki ao, 6 món hok...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
500,000đ
(làng lá 4 ) dki ao, 5 món hoakge,...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 2
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
100,000đ
(làng lá 4 ) dki ao,. full tinh thạ...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
120,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí ảo, giày hkg,...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
150,000đ
(hiền so kiu) dki ao, 8 món tinh th...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
70,000đ
(Làng Sương Mù 1)dki ảo .. ful hoka...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
550,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí ảo, 1 món trá...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
70,000đ
(làng sương mù 1 )dki ảo, 8 món hkg...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
70,000đ
(Lang sương mù 1 ) dki gmail. 4 món...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
450,000đ
(Làng Lá 2) Đăng kí ảo, 3 món hkg,...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
170,000đ
(Hiền Sâu Kiu) đăng kí ảo, full đồ...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
120,000đ
(Hiền Sâu Kiu) đăng kí ảo, full đồ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
70,000đ