Tất cả
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
120,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. ống tiêu...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
120,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
250,000đ
(làng cát) dki ảo, áo hokage, còn l...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
200,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. 5 món tí...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
120,000đ
(Làng mây) dki max ảo, 4 món hokage...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
250,000đ
(làng cát) dki ảo.8 đồ tinh thạch,...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
80,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. 8 món ti...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
120,000đ
Clone làng mây
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
120,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo,5 đồ tinh...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
120,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
99,999đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. 6 món ti...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
90,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. 8 món ti...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
120,000đ
(hiền so kiu) đăng kí gmail, full h...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,500,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. 8 món ti...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
70,000đ
(làng cát) dki gmail. full hokage
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,250,000đ
(Làng sương mù) đăng kí ảo, full ho...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
900,000đ
(Làng mây) dki gmail , 2 món hokage...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Vĩnh Viễn
300,000đ
(Làng lá 2) đăng kí gmail, full hok...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,500,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
120,000đ