Tất cả
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. 4 món hk...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
800,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. 8 món ti...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
90,000đ
(Làng mây) dki max ảo, 4 món hokage...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
220,000đ
(Làng cát 5) dki ảo,4 món hkg, còn...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
250,000đ
(Làng sương mù) đăng kí gmail, full...
Lớp: Đao
Rank: Rank 7
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,500,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
200,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
100,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
120,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
120,000đ
(Làng mây) dki max ảo, full đồ tinh...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
150,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
100,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo,5 đồ tinh...
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
150,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
120,000đ
(Làng mây) dki max ảo, 2 món hokage...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
120,000đ
(Làng mây) dki max ảo, full đồ tinh...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
120,000đ
(Làng mây) dki max ảo, full đồ tinh...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
70,000đ
(Làng mây) dki max ảo, 3 món hokage
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
100,000đ
(Làng mây) dki max ảo, 4 món hokage
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
300,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
120,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
70,000đ