Tất cả
(Hiền Sâu Kiu) đăng kí ảo, 5 đồ tin...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
50,000đ
(Hiền Sâu Kiu) đăng kí ảo,giày hoka...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
150,000đ
(Làng Lá 2) Đăng kí ảo, 4 món hkg,...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
370,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí gmail, 4 món...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 2
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
150,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí ảo,3 món hoka...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 2
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
90,000đ
(Làng Sương Mù 1)gmail ..5 món hkg,...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
250,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí gmail,4 món h...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 2
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
120,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí ảo,4 món hkg,...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 4
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
300,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí ảo,4 món hkg,...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 2
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
300,000đ
( Làng lá 1 ) Đk gmail full tt
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
50,000đ
(Làng cát 5) dki ảo,4 món hkg, còn...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
250,000đ
(Làng Sương Mù) dki ảo, 2 món hokag...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
270,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo, full đồ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
250,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
140,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
150,000đ
(Làng mây) dki max ảo, 5m tinh thạc...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
50,000đ
(Làng lá 1) đăng kí gmail, 5 món ho...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
400,000đ
(làng cát) dki gmail. full hokage t...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Vĩnh Viễn
400,000đ