Tất cả
(Làng lá 1) đăng kí gmail, full hok...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,340,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ hokage
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 4
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
270,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ hokage
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
570,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
220,000đ
(Làng mây) dki max ảo, full đồ tinh...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
90,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
(Làng mây) dki max ảo, 7 mon tinh t...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
70,000đ
Clone làng mây
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
80,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch,...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Clone làng mây
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
70,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí gmail, full...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí gmai, full h...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
1,100,000đ
Clone làng mây
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
80,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Clone làng mây
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
90,000đ
Đăng kí gmail --- 6 món hokage, còn...
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
500,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Clone làng mây
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
30,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ