Tất cả
(hiền so kiu) dki ao, 6món tinh thạ...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
70,000đ
(làng sương mù 1 )dki ảo, full tin...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 2
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
70,000đ
(Hiền Sâu Kiu) đăng kí ảo, 5 đồ tin...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
50,000đ
(Hiền Sâu Kiu) đăng kí ảo,giày hoka...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
150,000đ
(hiền so kiu) dki ao, 8 món tinh th...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
120,000đ
(Làng Lá 2) Đăng kí ảo, 4 món hkg,...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
370,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí gmail, 4 món...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 2
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
150,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí ảo,3 món hoka...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 2
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
90,000đ
(Làng Sương Mù 1)gmail ..5 món hkg,...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
250,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí gmail,4 món h...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 2
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
120,000đ
(Làng Sương Mù 1)dki max ảo , full...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
70,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí ảo,4 món hkg,...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 4
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
300,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí ảo,4 món hkg,...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 2
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
300,000đ
( Làng lá 1 ) Đk gmail full tt
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
50,000đ
(Làng cát 5) dki ảo,4 món hkg, còn...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
250,000đ
(Làng Sương Mù) dki ảo, 2 món hokag...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
270,000đ
(hiền so kiu) dki ao, full tinh thạ...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
100,000đ
(hiền sokiu ) dki ảo, 9 món tinh th...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
70,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo, full đồ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
250,000đ