Tất cả
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
1,550,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí gmai, full h...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
800,000đ
dki gmail , 3 món hokage
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
70,000đ
(Làng lá 1) đăng kí gmail, full hok...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,340,000đ
đăng kí gmail , giày + túi hokage,...
Lớp: Đao
Rank: Rank 2
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
(Làng lá 2) đăng kí ảo, full đồ tin...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
120,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
220,000đ
(Làng mây) dki max ảo, full đồ tinh...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
150,000đ
(Làng mây) dki max ảo, full đồ tinh...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
90,000đ
(Làng mây) dki max ảo, 7 mon tinh t...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
70,000đ
Clone làng mây
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
80,000đ
Clone làng mây
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
70,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí gmail, full...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí gmai, full h...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
1,100,000đ
Clone làng mây
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
80,000đ
Clone làng mây
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
90,000đ
Clone làng mây
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
50,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, 5 món hok...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
220,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. 8 món ti...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
99,999đ
(Làng sương mù) đăng kí ảo, full ho...
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
250,000đ