Tất cả
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. 7 món ti...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
70,000đ
(Làng mây) dki max ảo, 8 mon tinh t...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
150,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí gmail, 4 món...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 2
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
150,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí gmail,4 món h...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 2
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
120,000đ
(Làng lá 2) đăng kí ảo, 4 món hokag...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
340,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo,4 món hoka...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
300,000đ
(Làng cát 5) dki ảo,4 món hkg, còn...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
250,000đ
(Làng lá 1) đăng kí gmail, full hok...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,920,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, 4 món hok...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
300,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí gmail, 2 món...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
150,000đ
(Làng sương mù) đăng kí ảo, 1 món h...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 2
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
250,000đ
(Làng mây) dki max ảo, 6 mon tinh t...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
220,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí gmail. full đ...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,000,000đ
( Làng mây 2 ) Đka 4 món hokage ful...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
170,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, 5 món hok...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
250,000đ
(Làng sương mù) đăng kí ảo, full ho...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,670,000đ
(Làng sương mù) đăng kí gmail, full...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,920,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. 3 món ho...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
150,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ