Tất cả
(làng lá 2 ) dki ảo, full hkg trừ v...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Vĩnh Viễn
400,000đ
(hiền so kiu) dki ao, full tinh thạ...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
120,000đ
(hiền so kiu) dki ao, 6món tinh thạ...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
100,000đ
(Làng Sương Mù 6) Đki ảo, 5 món hkg...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
400,000đ
(làng sương mù 1 )dki ảo, full tin...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 2
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
80,000đ
( kha cô tếch ) đka không có đồ hok...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
90,000đ
( làng cát 5 ) đka không có đồ hoka...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
70,000đ
(hiền so kiu) dki ao, 5món hokage,...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
650,000đ
( làng sương mù 1 ) Đk gmail 2 món...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
440,000đ
(hiền so kiu) dki ao, 8 món tinh th...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
140,000đ
(làng sương mù 1 )dki gmail. full h...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
600,000đ
(Làng Sương Mù 1)dki max ảo , full...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
100,000đ
(hiền so kiu) dki gmail. full tinh...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
120,000đ
(làng sương mù 6) 5 MÓN HOKAGE, CÒN...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
270,000đ
(làng sương mù 6 )dki ao, 4 món hok...
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
270,000đ
(làng sương mù 6 )dki ao, 5 món hok...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 2
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
250,000đ
(hiền so kiu) dki ao, 3m hkg, còn l...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 4
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
170,000đ
(làng sương mù 1 )dki gmail. 6 món...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
400,000đ
(Kha cố tếch ) dki gmai, full đò ti...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 3
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
100,000đ
(Làng Sương Mù 6) Đki ảo, full hkg...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
120,000đ