#3100

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 1

Máy chủ: Hiền Sokiu

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 47

Nổi bật: (hiền so kiu) đăng kí ảo,5 đồ tinh thạch, 5 đồ thiếu dòng

120,000 CARD
72,000 ATM/Ví điện tử
Nạp thẻ cào

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 1

Máy chủ: Hiền Sokiu

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 47

Nổi bật: (hiền so kiu) đăng kí ảo,5 đồ tinh thạch, 5 đồ thiếu dòng

Tài khoản liên quan

(Làng cát 5) dki ảo,4 món hkg, còn...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
250,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
200,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
120,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
220,000đ
(Làng lá 1) đăng kí gmail, full hok...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,670,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo,giày hokag...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
70,000đ
(Làng lá 2) đăng kí gmail, full hok...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
2,170,000đ
(làng cát) dki ảo. full hokage trừ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
100,000đ