#3097

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Đao

Rank: Rank 1

Máy chủ: Làng Cát

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 51

Nổi bật: (làng cát) dki ảo. full đồ tinh thạch

100,000 CARD
60,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Đao

Rank: Rank 1

Máy chủ: Làng Cát

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 51

Nổi bật: (làng cát) dki ảo. full đồ tinh thạch

Tài khoản liên quan

(hiền so kiu) đăng kí ảo, 5 món tin...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
70,000đ
(Làng sương mù) đăng kí gmail, full...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
2,170,000đ
(Làng sương mù) đăng kí gmail, full...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,920,000đ
(Làng mây) dki max ảo, 2 món hokage...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
290,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
150,000đ
(Làng sương mù) đăng kí ảo, full ho...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,600,000đ
(Làng lá 1) đăng kí ảo, 3 món hokag...
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
150,000đ
(Làng lá 1) đăng kí ảo, 7 món thinh...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
90,000đ