#2817

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 5

Máy chủ: Làng Cát

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 49

Nổi bật: (làng cát) dki ảo. full hokage trừ vũ khí

350,000 CARD
210,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 5

Máy chủ: Làng Cát

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 49

Nổi bật: (làng cát) dki ảo. full hokage trừ vũ khí

Tài khoản liên quan

dki gmail , 3 món hokage
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
70,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí gmail, full...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
250,000đ
(hiền so kiu) đăng kí gmail, full h...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,500,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, 8 món tin...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
200,000đ
dki max ảo, 5 món hokage, còn lại f...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng mây 2
Thẻ: Không
500,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
200,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
170,000đ