#2618

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng Lá

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 52

Nổi bật: (Làng lá 1) đăng kí ảo, full đồ tinh thạch trừ túi

150,000 CARD
90,000 ATM/Ví điện tử
Nạp thẻ cào

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng Lá

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 52

Nổi bật: (Làng lá 1) đăng kí ảo, full đồ tinh thạch trừ túi

Tài khoản liên quan

( làng sương mù 1 ) Đka full tt
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
170,000đ
(Làng cát 5) dki ảo,4 món hkg, còn...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
250,000đ
(Làng mây) dki max ảo, 8 mon tinh t...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
150,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, 4 món hok...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
300,000đ
(Làng sương mù) đăng kí ảo, 1 món h...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 2
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
250,000đ
(Làng mây) dki max ảo, 6 mon tinh t...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
220,000đ
(Làng sương mù) đăng kí ảo, 8 món h...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 4
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
250,000đ
(Làng mây) dki max ảo, 5 món hokage...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
420,000đ