#2608

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 5

Máy chủ: Làng Lá

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 54

Nổi bật: (Làng lá 2) đăng kí ảo, 4 món hokage, còn lại full đồ tinh thạch

340,000 CARD
204,000 ATM/Ví điện tử
Nạp thẻ cào

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 5

Máy chủ: Làng Lá

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 54

Nổi bật: (Làng lá 2) đăng kí ảo, 4 món hokage, còn lại full đồ tinh thạch

Tài khoản liên quan

(Kha cô tếch) đăng kí gmai, full h...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
750,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. 3 món ho...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 2
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
70,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo,giày hokag...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
70,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo , nick clo...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
70,000đ
(hiền so kiu) đăng kí gmail, full h...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
1,500,000đ
(Làng mây) dki gmail , full hokage...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
2,340,000đ
(Làng sương mù) đăng kí ảo, full ho...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
600,000đ