#2397

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Kiếm

Rank: Rank 6

Máy chủ: Làng Mây

Thẻ: Không

Vũ khí: +12 đến +13

Cấp độ: 51

Nổi bật: (Làng mây) dki max ảo, 6 món hokage, còn lại full đồ tinh thạch

340,000 CARD
204,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Kiếm

Rank: Rank 6

Máy chủ: Làng Mây

Thẻ: Không

Vũ khí: +12 đến +13

Cấp độ: 51

Nổi bật: (Làng mây) dki max ảo, 6 món hokage, còn lại full đồ tinh thạch

Tài khoản liên quan

(Làng cát 5) dki ảo,4 món hkg, còn...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
250,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
140,000đ
(Làng sương mù) đăng kí ảo, 4 món h...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
250,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí gmail.. full...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
( Làng mây 2 ) Đka 2 món thiếu dòng...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
140,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. 7 món ti...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
70,000đ
(Làng mây) dki max ảo, 8 mon tinh t...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
150,000đ