#1988

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng Lá

Thẻ: Không

Vũ khí: +12 đến +13

Cấp độ: 48

Nổi bật: (Làng Lá 2) Đăng kí ảo, 3 món hkg, còn lại đồ tt

170,000 CARD
102,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng Lá

Thẻ: Không

Vũ khí: +12 đến +13

Cấp độ: 48

Nổi bật: (Làng Lá 2) Đăng kí ảo, 3 món hkg, còn lại đồ tt

Tài khoản liên quan

(Kha Cô tếch) Đăng kí ảo, 6 món trá...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
70,000đ
(làng lá 4 ) dki ao, 5 món hoakge,...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 2
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
100,000đ
(hiền so kiu) dki ao, 8 món tinh th...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
70,000đ
(Kha cố tếch ) dki ảo, full đò tinh...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
50,000đ
(hiền so kiu) dki ao, 6món tinh thạ...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
70,000đ
(làng sương mù 1 )dki ảo, full tin...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 2
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
70,000đ
(hiền so kiu) dki ao, 8 món tinh th...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
120,000đ
(hiền so kiu) dki ao, full tinh thạ...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
100,000đ