#1861

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Kiếm

Rank: Rank 4

Máy chủ: Hiền Sokiu

Thẻ: Không

Vũ khí: +12 đến +13

Cấp độ: 49

Nổi bật: (hiền so kiu) dki ao, 3m hkg, còn lại full tinh thạch

170,000 CARD
102,000 ATM/Ví điện tử
Nạp thẻ cào

Lớp: Kiếm

Rank: Rank 4

Máy chủ: Hiền Sokiu

Thẻ: Không

Vũ khí: +12 đến +13

Cấp độ: 49

Nổi bật: (hiền so kiu) dki ao, 3m hkg, còn lại full tinh thạch

Tài khoản liên quan

(Làng Sương Mù 6) Đki ảo, full hkg...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
120,000đ
(Làng Sương Mù 1)dki max ảo , k có...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
100,000đ
(Hiền Sâu Kiu) đăng kí ảo, full đồ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
100,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí ảo, 4 món trá...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
70,000đ
(Làng Sương Mù 1)dki max ảo , full...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
100,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí ảo, 1 món trá...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
70,000đ
(Hiền Sâu Kiu) đăng kí ảo, full đồ...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
120,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí ảo, 6 món trá...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
80,000đ