#1858

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 49

Nổi bật: (làng sương mù 6) 5 MÓN HOKAGE, CÒN LẠI FULL TINH THẠCH

270,000 CARD
162,000 ATM/Ví điện tử
Nạp thẻ cào

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Không

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 49

Nổi bật: (làng sương mù 6) 5 MÓN HOKAGE, CÒN LẠI FULL TINH THẠCH

Tài khoản liên quan

(Làng Sương Mù 1)dki max ảo , k có...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
100,000đ
(Hiền Sâu Kiu) đăng kí ảo, full đồ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
100,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí ảo, 4 món trá...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
70,000đ
(Làng Sương Mù 1)dki max ảo , full...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
100,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí ảo, 1 món trá...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
70,000đ
(Hiền Sâu Kiu) đăng kí ảo, full đồ...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
120,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí ảo, 6 món trá...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
80,000đ
(Làng sương mù 1) Đăng kí Gmail, fu...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
750,000đ