#1844

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 1

Máy chủ: Hiền Sokiu

Thẻ: Không

Vũ khí: +12 đến +13

Cấp độ: 48

Nổi bật: (hiền so kiu) dki ao, 8 món tinh thạch, 2 món nhặt

120,000 CARD
72,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 1

Máy chủ: Hiền Sokiu

Thẻ: Không

Vũ khí: +12 đến +13

Cấp độ: 48

Nổi bật: (hiền so kiu) dki ao, 8 món tinh thạch, 2 món nhặt

Tài khoản liên quan

(Kha Cô tếch) Đăng kí gmail, 4 món...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 2
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
150,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí gmail,4 món h...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 2
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
120,000đ
(Làng cát 5) dki ảo,4 món hkg, còn...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
250,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
140,000đ
(Làng sương mù) đăng kí ảo, 4 món h...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
250,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí gmail.. full...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
( Làng mây 2 ) Đka 2 món thiếu dòng...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
140,000đ