#1833

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 1

Máy chủ: Làng Cát

Thẻ: Không

Vũ khí: +10 đến +12

Cấp độ: 44

Nổi bật: ( làng cát 5 ) đka không có đồ hokage

70,000 CARD
42,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 1

Máy chủ: Làng Cát

Thẻ: Không

Vũ khí: +10 đến +12

Cấp độ: 44

Nổi bật: ( làng cát 5 ) đka không có đồ hokage

Tài khoản liên quan

(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
200,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
120,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo, full đồ t...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
220,000đ
(Làng lá 1) đăng kí gmail, full hok...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,670,000đ
(hiền so kiu) đăng kí ảo,giày hokag...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
70,000đ
(Làng lá 2) đăng kí gmail, full hok...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
2,170,000đ
(làng cát) dki ảo. full hokage trừ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
100,000đ
(Làng mây) dki max ảo, 4 món hokage...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
250,000đ