#1831

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Không

Vũ khí: +10 đến +12

Cấp độ: 49

Nổi bật: ( làng sương mù 1 ) Đka 8 món hokage ( lh fb nông đức để được fix nhẹ )

200,000 CARD
120,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Dao Găm

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Không

Vũ khí: +10 đến +12

Cấp độ: 49

Nổi bật: ( làng sương mù 1 ) Đka 8 món hokage ( lh fb nông đức để được fix nhẹ )

Tài khoản liên quan

(làng lá 4 ) dki gmail, full hokage
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Vĩnh Viễn
750,000đ
(làng lá 4 ) dki ao, 5 món hoakge,...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 2
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
100,000đ
(làng lá 4 ) dki ao,. full tinh thạ...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
120,000đ
(hiền so kiu) dki ao, 8 món tinh th...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
70,000đ
(làng sương mù 1 )dki ảo, 8 món hkg...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
70,000đ
(Lang sương mù 1 ) dki gmail. 4 món...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
450,000đ
(làng lá 1 ) dki gmail, full hokage
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,090,000đ
(làng sương mù 1 )dki gmail. full h...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
590,000đ