#1789

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 3

Máy chủ: KhaKotex

Thẻ: Không

Vũ khí: +12 đến +13

Cấp độ: 39

Nổi bật: (Kha cố tếch ) dki ảo, full đò tinh thạch

50,000 CARD
30,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 3

Máy chủ: KhaKotex

Thẻ: Không

Vũ khí: +12 đến +13

Cấp độ: 39

Nổi bật: (Kha cố tếch ) dki ảo, full đò tinh thạch

Tài khoản liên quan

(hiền sokiu ) dki ảo, 9 món tinh th...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
70,000đ
( làng sương mù 1 ) Đka full tt
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
170,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí gmail, 4 món...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 2
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
150,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí gmail,4 món h...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 2
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
120,000đ
(Làng cát 5) dki ảo,4 món hkg, còn...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
250,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. full đồ...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
140,000đ
(Làng sương mù) đăng kí ảo, 4 món h...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
250,000đ