#1526

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Đao

Rank: Rank 5

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Vĩnh Viễn

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 49

Nổi bật: (Làng sương mù 1) Đăng kí Gmail, full đồ hokage = điểm

700,000 CARD
420,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Đao

Rank: Rank 5

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Vĩnh Viễn

Vũ khí: +14 đến +15

Cấp độ: 49

Nổi bật: (Làng sương mù 1) Đăng kí Gmail, full đồ hokage = điểm

Tài khoản liên quan

(Làng lá 1) đăng kí gmail, 5 món ho...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
400,000đ
(làng cát) dki gmail. full hokage t...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Vĩnh Viễn
400,000đ
(Kha cô tếch) đăng kí ảo. 4 món hk...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
120,000đ
full tt
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
70,000đ
(Làng lá 1) đăng kí ảo, 5 món hokag...
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
400,000đ
(Làng sương mù) đăng kí ảo, 4 món h...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
250,000đ
( Hiền Sociu ) Đka 4 món hokage còn...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
90,000đ
(Làng mây) dki max ảo, 4 món hokage...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng Mây
Thẻ: Không
300,000đ