#1253

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 1

Máy chủ: KhaKotex

Thẻ: Không

Vũ khí: +12 đến +13

Cấp độ: 34

Nổi bật: (Kha Cô tếch) Đăng kí ảo, 4 món trái hokage, còn lại đồ tinh thạch

50,000 CARD
30,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Ám Khí

Rank: Rank 1

Máy chủ: KhaKotex

Thẻ: Không

Vũ khí: +12 đến +13

Cấp độ: 34

Nổi bật: (Kha Cô tếch) Đăng kí ảo, 4 món trái hokage, còn lại đồ tinh thạch

Tài khoản liên quan

(Làng Sương Mù 1)dki max ảo , full...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
70,000đ
(Kha Cô tếch) Đăng kí ảo, 6 món trá...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
70,000đ
(làng lá 4 ) dki ao, 5 món hoakge,...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 2
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
100,000đ
(hiền so kiu) dki ao, 8 món tinh th...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
70,000đ
(Kha cố tếch ) dki ảo, full đò tinh...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
50,000đ
(hiền so kiu) dki ao, 6món tinh thạ...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
70,000đ
(làng sương mù 1 )dki ảo, full tin...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 2
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
70,000đ
(hiền so kiu) dki ao, 8 món tinh th...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
120,000đ