#1223

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Lớp: Gậy

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Không

Vũ khí: +12 đến +13

Cấp độ: 46

Nổi bật: (Làng Sương Mù 1)dki max ảo , k có đồ hkg

100,000 CARD
60,000 ATM/Ví điện tử

Lớp: Gậy

Rank: Rank 3

Máy chủ: Làng Sương Mù

Thẻ: Không

Vũ khí: +12 đến +13

Cấp độ: 46

Nổi bật: (Làng Sương Mù 1)dki max ảo , k có đồ hkg

Tài khoản liên quan

(hiền so kiu) dki ao, 6món tinh thạ...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
70,000đ
(làng sương mù 1 )dki ảo, full tin...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 2
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
70,000đ
(hiền so kiu) dki ao, 8 món tinh th...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
120,000đ
(hiền so kiu) dki ao, full tinh thạ...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
100,000đ
(hiền sokiu ) dki ảo, 9 món tinh th...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
70,000đ
(Làng Lá 2) Đăng kí Gmail, full đồ...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Lá
Thẻ: Không
450,000đ
( làng sương mù 1 ) Đka full tt
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Không
170,000đ
(Hiền Sâu Kiu) đăng kí ảo, 5 đồ tin...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy chủ: Hiền Sokiu
Thẻ: Không
50,000đ